XXIII skyrius


- Laba diena,- tarė mažasis princas.
- Laba diena,- tarė prekiautojas.

Tai buvo prekiautojas, kuris pardavinėjo patobulintas piliules troškuliui malšinti. Nuryji vieną per savaitę ir nebenori gerti.

- Kodėl tu jas pardavinėji?- paklausė mažasis princas.
- Jos sutaupo labai daug laiko,- atsakė prekiautojas.- Žinovai apskaičiavo. Per savaitę susitaupo penkiasdešimt trys minutės.
- Ir ką žmonės daro su tom penkiasdešimt trim minutėm?
- Daro, ką tik nori...

"Jeigu aš,- tarė sau mažasis princas,- turėčiau penkiasdešimt tris minutes laisvo laiko, tai nueičiau pamažu prie šaltinio..."


Pagrindinis puslapis Turinys XXII skyrius XXIV skyrius