XVIII skyrius


Mažasis princas perėjo dykumą ir aptiko tik vieną gėlę. Gėlę su trimis vainiklapiais, visai menkutę gėlelę...

- Laba diena,- tarė princas.
- Laba diena,- tarė gėlė.
- Kur žmonės?- mandagiai pasiteiravo mažasis princas.

Gėlė buvo kažkada mačiusi pražygiuojant vilkstinę.

- Žmonės? Rodos, jų yra kokie šeši ar septyni. Mačiau juos prieš keletą metų. Bet nežinia, kur juos būtų galima rasti. Juos blaško vėjas. Jie neturi šaknų, todėl jiems baisiai negerai.

- Lik sveika,- tarė mažasis princas.
- Lik sveikas,- atsakė gėlė.


Pagrindinis puslapis Turinys XVII skyrius XIX skyrius