XII skyrius


Kitoje planetoje gyveno girtuoklis. Apsilankymas pas jį buvo labai trumpas, tačiau mažąjį princą baisiai sujaudino.

- Ką tu čia veiki?- tarė jis girtuokliui, kurį rado tylomis kiūtantį prie daugybės tuščių ir pilnų butelių.
- Geriu,- atsakė girtuoklis niūriai.
- Kodėl tu geri?- paklausė mažasis princas.
- Kad užmirščiau,- atsakė girtuoklis.
- Kad užmirštum ką?- pasiteiravo mažasis princas, kuriam jis jau kėlė pasigailėjimą.

- Kad užmirščiau, jog man gėda,- prisipažino girtuoklis, nuleisdamas galvą.
- Gėda ko?- kamantinėjo jį mažasis princas, kurį ėmė noras jam padėti.
- Gėda gerti!- užbaigė girtuoklis ir daugiau nieko nebepasakė.

Mažasis princas suglumęs nuėjo toliau.

- Suaugę žmonės iš tikrųjų labai keisti,- kalbėjo jis pats sau, leisdamasis vėl į kelionę.


Pagrindinis puslapis Turinys XI skyrius XIII skyrius