III skyrius


Ilgai negalėjau suprasti, iš kur jis atsirado. Mažasis princas, kuris manęs daug ko teiravosi, mano klausimų lyg ir negirdėjo. Pamažu viską supratau iš netikėtai jam išsprūdusių žodžių. Antai, pirmąkart pastebėjęs mano lėktuvą (savo lėktuvo aš nepiešiu, toks piešinys man būtų per sunkus), jis paklausė:

- Kas čia per daiktas?
- Tai ne daiktas. Jis skrenda. Čia lėktuvas. Mano lėktuvas.

Ir aš didžiavausi galėdamas pranešti, kad skraidau. Tada jis sušuko:

- Ką! Tai tu nukritai iš dangaus!
- Taip,- kukliai patvirtinau.
- Ak, čia tai keista...

Mažasis princas labai gražiai nusikvatojo, ir tai mane gerokai suerzino. Aš noriu, kad į mano nelaimes būtų žiūrima rimtai.

- Tai ir tu atvykai iš dangaus! Iš kokios planetos?

Man tuoj dingtelėjo, kaip jis bus čia atsiradęs, ir staiga jį paklausiau:

- Tai tu iš kitos planetos?

Bet jis nieko neatsakė. Tyliai palingavo galvą, žiūrėdamas į mano lėktuvą.

- Žinoma, tokiu daiktu negalėjai atvykti iš labai toli...

Ir jis ilgai kažką galvojo. Paskui išsiėmė iš kišenės mano avį ir susimąstęs pradėjo žiūrinėti savo turtą.

Galite įsivaizduoti, kaip mane sudomino tas jo pusiau prisipažinimas apie "kitas planetas". Taigi stengiausi sužinoti ką nors daugiau.

- Iš kur tu atvykai, vaikuti? Kur tavo namai? Kur gabensi mano avį?

Jis tylėdamas pagalvojo ir atsakė:

- Ta dėžė, kur tu man davei, labai pravers - naktį jai bus namas.
- Žinoma. O jei tu būsi geras, tai duosiu ir virvutę jai pririšti dienos metu. Ir kuoliuką.

Toks pasiūlymas mažąjį princą, rodės, nemaloniai nustebino.

- Pririšti? Na ką tu čia dabar sugalvojai?
- Bet jeigu tu jos nepririši, ji nueis kur nors ir pasiklys.

Ir mano bičiulis vėl nusikvatojo.

- O kur, manai, ji gali nueiti!
- Bet kur. Nosies tiesumu...

Tada mažasis princas oriai tarė:

- Nieko. Mano šalyje taip mažai vietos!

Ir pridūrė gal su trupučiu liūdesio:

- Nosies tiesumu toli nenueisi...


Pagrindinis puslapis Turinys II skyrius IV skyrius